pátek 22. dubna 2016

plener LIPTOV 2016


 Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok pořádá  
XII. INTERfotoPLENER LIPTOV 2016


Program


Piatok 29. 4. 2016

            11.00 - 13.00 - príchod a prezentácia účastníkov
                                     restaurant Panský dom Ružomberok, nám. A. Hlinku č.43
            11.30 - 13.00 - obed: Panský dom  GPS  49,88011°   19,30075°
            13.15 - 14.15 - Liptovské múzeum: Fotosalón STROM
                                                                     fotografia Homoga / Bodrogi (Šalgotarján)                                                                                                               14.15 - 15.30 - návšteva: obec Ľubochňa - vodná elektráreň - 49,12099°   19,16668°
            15.30 - 16.30 - ubytovanie: hotel Smrečina Malá Lučivná (Párnica)
            17.30 - 19.00 - večera: hotel Smrečina Malá Lučivná GPS  49,21276°   19,16192°
            19.00 - 22.00 - slideshow: INTERfotoPLENER LIPTOV 2015
                                                        účastníci


Sobota 30. 4. 2016

            08.00 - 09.00 - raňajky: hotel Smrečina Malá Lučivná
            09.30 - 09.35 -  SPOLOČNÉ FOTO
            09.40 - 13.00 - fotografovanie krajiny, turistická vychádzka - Jánošíkove Diery
                                                                       - obec Zázrivá /ľudia, život/, výroba syra
            13.00 - 14.00 - obed hotel Smrečina Malá Lučivná
            15.00 - 17.00 - fotografovanie modeliek - exteriér / interiér, fotografovanie krajiny
            17.00 - 18.00 - autorský profil:
                                     Mária Litawská - Pružinská: Divadelná fotografia, 70. roky
            18.00 - 19.00 - večera: hotel Smrečina Malá Lučivná
            19.00 - 22.00 - slideshow: účastníci
                                     voľná konverzácia


Nedeľa 1. 5. 2016

            08.00 - 09.00 -  raňajky: hotel Smrečina Malá Lučivná
            09.00 - 09.30 - happening: 1.máj - okolo pamätníka
            09.30 - 09.35 - SPOLOČNÉ FOTO
            09.30 - 12.00 - výjazd: lanovka / lift - vrch Magura, voľné fotografovanie
            12.00 - 13.00 - obed: hotel Smrečina Malá Lučivná
            13.00 - 14.00 - záver, vyhodnotenie

Zmena programu vyhradená!
www.fotoklub.sk
telefón INTERfotoPLENER +421 903 442 096