O nás

o.s. FOTOGRAFICKÝ OBZOR 

o.s. FOTOKLUB STEEL TŘINEC


FOTOGRAFICKÝ OBZOR je občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., registrované dne 5.12.2002 u ministerstva vnitra ČR, DIČ:CZ-26611970.

FOTOKLUB STEEL TŘINEC je občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., registrované dne 28.1.2004 u ministerstva vnitra ČR, DIČ:CZ-26652536.

Mezi jejich hlavní cíle patří podpora rozvoje fotografických znalostí a dovedností svých členů, popularizace fotografického umění, dále sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem osvětové a kulturně-vzdělávací činnosti. Tato občanská sdružení organizačně zastřešují Těšínský fotokroužek FOTOOBZOR a Třinecký fotoklub STEEL. Dále se podílely na projektech SLEZSKÉ DIAKONIE - SBLÍŽENÍ 2005, KaSS "Střelnice" - Poklady z těšínské truhly (2005, 2006), a jiné.

Tyto cíle realizují zejména:
  • činností členů v oblasti umělecké fotografie
  • pořádáním fotografických soutěží, výstav, přehlídek, přednášek a besed o fotografování a souvisejících tématech
  • podáváním návrhů a podnětů k projektům, jejichž cílem je popularizace fotografie
  • spoluprací s obdobnými českými i zahraničními organizacemi a dalšími institucemi
  • sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem kulturně-vzdělávací činnosti v oboru fotografie a v souvisejících tématech
  • vytvářením podmínek a prostoru pro volnočasové aktivity zejména pro děti a mládež

Elektronická adresa: marek@dzupin.com
Korespondenční adresa:
o.s. FOTOGRAFICKÝ OBZOR, Vladislav Lach, Ostravská 23, 737 01, Český Těšín
o.s. FOTOKLUB STEEL TŘINEC, Marek Džupin, Horní 1002, Třinec, 73961