úterý 19. března 2013

5. výstava regionálních fotoklubů v HavířověVážení přátelé - fotografové
Oznamujeme Vám tímto, že Fotoklub Havířov při MKS Havířov bude pořádat v pořadí již 5. výstavu regionálních fotoklubů,
Tímto dopisem Vás oslovujeme a velmi by nás potěšilo, kdyby se letošní výstavy zúčastnil jako vystavovatel také Váš fotoklub. Považujte tedy, prosím, tento dopis za oficiální pozvánku na uvedenou akci.
Jedná se o představení fotoklubů z regionu a okolí a jejich členů, kteří se budou prezentovat svými fotografickými pracemi vytvořenými v uplynulých dvou letech
Výstava bude zahájena vernisáží dne 30. dubna 2013 v 17,00 hodin
a potrvá do 25. května 2013. Instalována bude ve Výstavní síni Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově.
Předpokládaný počet vystavujících fotoklubů bude osm. Každému z nich budou přiděleny výstavní panely v celkové délce asi 8 m (cca 20 až 25 fotografií 30x40 cm). Výstava nebude nijak tématicky omezena. Témata a způsob adjustace fotografií, včetně instalace prací, bude individuální záležitostí každého vystavujícího fotoklubu.
Konání výstavy bude prezentováno na oficiálních plochách v centru města Havířova. Dále bude vytištěno 150 poutačů, které budou rozeslány veřejným institucím a soukromým firmám na území Havířova a okolí za účelem vyvěšení. Rovněž bude vytištěno 300 pozvánek, které budou rozděleny mezi vystavující fotokluby. Zapojen bude i regionální tisk. Vzhledem k této intenzívní propagaci výstavy, obvyklému zájmu veřejnosti a podle zkušeností z minulých ročníků, lze předpokládat během výstavy účast v počtu asi tisíc osob.
Součástí 5. výstavu regionálních fotoklubů, bude také celodenní odborný seminář, který se uskuteční 25. 5. 2013. Na programu semináře budou přednášky významných fotografů a lektorů. Během semináře proběhne vyhodnocení soutěže. Hodnotit bude nezávislá porota, která určí pořadí tří nejlepších fotoklubů a z vystavovaných prací tři nejlepší fotografie. Po dobu konání výstavy také proběhne divácká soutěž, kdy návštěvníci výstavy hlasovacími lístky určí nejlepší tři vystavené fotografie. Během semináře budou předány ceny vítězným kolektivům a jednotlivcům.

Fotografický obzor i Fotoklub STEEL Třinec se zúčastní společně, prosím všechny členy o fotografie ve formátu A3.